Λειτουργία πολυεστιακών φακών Varilux

Λειτουργία πολυεστιακών φακών Varilux

Γυαλιά μονής εστίασης

Παρέχουν διόρθωση της κοντινής όρασης, επιτρέποντας την εκτέλεση  μεμονωμένων καθημερινών δραστηριοτήτων. Αποτελούν μια αποτελεσματική επιλογή για την πρακτική επίλυση της οπτικής δυσχέρειας, όμως, εξαιτίας της λειτουργικότητας που επιτυγχάνουν σε περιορισμένο οπτικό πεδίο και της έλλειψης δυνατότητας υψηλής εξατομίκευσης δεν προτείνονται ως ολοκληρωμένη επιλογή φυσικής όρασης και είναι πιθανό να παρατηρηθεί η αίσθηση οπτικής κόπωσης.

Γυαλιά διπλής εστίασης

Τα διπλοεστιακά γυαλιά είναι μια πιό εξελιγμένη πρόταση για την διόρθωση της πρεσβυωπίας, καθώς συνδυάζει την δυνατότητα ευκρινούς όρασης στο κοντινό οπτικό πεδίο και σε μακρινές αποστάσεις, χωρίς την ανάγκη χρήσης δύο ζευγαριών γυαλιών οράσεως. Αποτελεί την πιο συμβατική επιλογή για οπτική διόρθωση της πρεσβυωπίας, όμως η διαχωριστική γραμμή που διαπερνά το κέντρο του φακού και παρεμβάλλεται στο οπτικό πεδίο του χρήστη, καθώς και η έλλειψη δυνατότητας εστίασης στις ενδιάμεσες αποστάσεις αποτελούν παράγοντες που διαταράσσουν την ομαλή εμπειρία όρασης.

Κοινοί πολυεστιακοί φακοί

Οι πολυεστιακοί φακοί αντιπροσωπεύουν την πιο ολοκληρωμένη επιλογή αντιμετώπισης της πρεσβυωπίας καθώς συνδυάζουν σε έναν φακό την δυνατότητα για όραση σε όλες τις αποστάσεις. Η συμβατική τεχνολογία που εφαρμόζεται επιτρέπει την χρήση ενός μόνο ζεύγους γυαλιών για αντίληψη όλων των οπτικών πεδίων, όμως, φαινόμενα όπως κυμαινόμενη περιφερειακή όραση και έλλειψη ικανοποιητικής αντίθεσης συχνά οδηγούν σε δυσκολία προσαρμογής του χρήστη και δεν καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες όρασης που επιτάσσει ο σύγχρονος τρόπος ζωής.

Πολυεστιακοί φακοί Varilux

Η Varilux υιοθετεί προηγμένη τεχνολογία, σχεδιάζοντας μια σειρά πολυεστιακών φακών που επιτυγχάνει να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες όρασης του κάθε ατόμου, αποδίδοντας μέγιστα αποτελέσματα σε απαιτητικές συνθήκες. Οι πολυεστιακοί φακοί Varilux προσφέρουν αποκατάσταση σε επίπεδα που αγγίζουν την φυσική εμπειρία όρασης.

Ευκολία στην κοντινή εστίαση και ευδιάκριτη αντίληψη των λεπτομερειών, διαύγεια, αυξημένη αντίθεση και άμεση μετάβαση ανάμεσα σε διαφορετικές αποστάσεις, χωρίς αισθητές αλλοιώσεις του περιφερειακού οπτικού πεδίου είναι ορισμένα από τα οφέλη που απολαμβάνει όποιος επιλέγει να ζήσει την εμπειρία όρασης Varilux. (σύνδεσμος σε σχετική ενότητα για οφέλη. 2.)