Ασκήσεις Εξάσκησης

Η ερευνητική ομάδα της εταιρείας Essilor έχει αναπτύξει ένα πρόγραμμα ασκήσεων εξάσκησης, με στόχο να διασφαλίσει την απόλυτη προσαρμογή του χρήστη στα νέα του διορθωτικά γυαλιά Varilux και να προσφέρει μέγιστη απόδοση όρασης σε κοντινές, ενδιάμεσες και μακρινές αποστάσεις, για θέματα στατικά ή εν κινήσει.

Βημα 1ο : Εξοικιωθείτε με τα νέα σας γυαλιά Varilux

parts-of-lens
estiasi

Για να εστιάσετε σε ένα θέμα μακρινής απόστασης, τοποθετήστε την μύτη σας στο ύψος αυτού και χαμηλώστε λίγο το κεφάλι ώστε να δείτε μέσα από το ανώτερο τμήμα του φακού

Για όραση σε μεσαία απόσταση, όπως κατά την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, κρατήστε σταθερό το βλέμμα σας στην οθόνη και κινήστε αργά το κεφάλι σας επάνω και κάτω μέχρι η εικόνα να αποκτήσει πλήρη ευκρίνεια

Για να δείτε σε κοντινή απόσταση, όπως το διάβασμα ενός βιβλίου, κατευθύνετε τα μάτια σας προς το προς το χαμηλότερο τμήμα του φακού και κινήστε το κεφάλι σας ώστε να επιτύχετε την επιθυμητή εστίαση. Στη συνέχεια, κινήστε το κεφάλι σας αργά από αριστερά προς τα δεξιά, σκανάροντας το περιεχόμενο. Για να διαβάσετε την σελίδα, σταδιακά στρέψτε το κεφάλι προς τα κάτω ακολουθόντας την ροή κειμένου.

Βημα 2ο : εξασκήστε τα μάτια σας με τις ακόλουθες ασκήσεις

Άσκηση 1. Στατική κοντινή όραση

Σκοπός: Αυτή η άσκηση έχει στόχο να σας βοηθήσει να κοιτάτε μέσα απο το κατάλληλο τμήμα του φακού. Επαναλάβετε τουλάχιστον πέντε φορές πρωτού προχωρήσετε στην επόμενη άσκηση. Τρόπος εκτέλεσης: Φορέστε τα πολυεστιακά σας γυαλιά και κοιτάξτε την οθόνη στην συνηθισμένη σας απόσταση διαβάσματος. Προσπαθήστε να διακρίνετε το γράμμα στην οθόνη με ευκρίνεια. Για να το επιτύχετε, λοιτάξτε το γράμμα, ενώ ταυτόχρονα κινήστε το κεφάλι σας κατακόρυφα μέχρι να διακρίνετε το γράμμα με οπτική οξύτητα. Θα πρέπει το βλέμμα σας να περνά μέσα από το χαμηλωτερο τμήμα του φακού. Μόλις πιέσετε το πλήκτρο εκκίνησης (play) το γράμμα θα γίνει μικρότερο.

Αποτέλεσμα: Μόλις ολοκληρώσετε την άσκηση, θα πρέπει να είστε σε θέση να διακρίνετε με υψηλή αντίθεση το γράμμα καθώς αυτό γίνεται όλο και μικρότερο. Όποτε είστε έτοιμοι πιέστε το πλήκτρο εκκίνησης

Άσκηση 2.Κοντινή όραση για διάβασμα

Σκοπός: Αυτή η άσκηση έχει στόχο να σας βοηθήσει να διαβαζετε χρησιμοποιώντας τα νέα σας πολυεστιακά γυαλιά.
Τρόπος εκτέλεσης: Κοιτάξτε την οθόνη στην την συνηθισμένη σας απόσταση διαβάσματος. Κοιτάξτε την πρώτη λέξη της πρότασης και φέρτε την σε απότυτη εστίαση, κινώντας το κεφάλι σας κάθετα. Τώρα διαβάστε τις λέξεις, κινώντας αργά το κεφάλι σας κατά μήκος της πρότασης. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη για να κινήσετε το κείμενο προς τα επάνω ή προς τα κάτω και τα πλήκτρα + και – για να αυξήσετε ή μειώσετε το μέγεθος γραμματοσειράς. Επαναλάβετε την άσκηση τουλάχιστον πέντε φορές και προσπαθείστε να μειώνετε το μεγεθος γραμματοσειράς κάθε φορά.
Αποτέλεσμα: Με την ολοκλήρωση αυτής της άσκησης θα πρέπει να διαβάζετε με άνεση την σειρά του κειμένου διατηρώντας το περιεχόμενο σε υψηλή ευκρίνεια. Μόλις ολοκληρώσετε την άσκηση, για να συνεχίσετε πατίστε το πλήκτρο ‘Επόμενη’.

Άσκηση 3.Κοντινή όραση σε κίνηση

Σκοπός: Αυτή η άσκηση έχει στόχο να σας κάνει να συνηθίσετε να ακολουθείτε με ευκρίνεια όρασης κοντινά θέματα σε κίνηση.
Τρόπος εκτέλεσης: Κοιτάξτε την οθόνη από την συνηθισμένη σας απόσταση διαβάσματος. Διατηρίστε το βλέμμα σας εστιασμένο στο μάτι του κινούμενου αντικειμένου κινώντας το κεφάλι σας. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ‘Αργά’ και ΄Γρήγορα’ για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ταχύτητα κίνησης του αντικειμένου – στόχου. Επαναλάβετε αυτήν την άσκηση το λιγότερο πέντε φορές.
Αποτέλεσμα: Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης θα πρέπει να μπορείτε να ακολουθήσετε το κινούμενο αντικείμενο με άνεση και υψηλή ευκρίνεια. Για να συνεχίσετε, πιέστε το πλήκτρο ‘ Επόμενη’ . Όποτε είστε έτοιμοι πιέστε το πλήκτρο εκκίνησης

Άσκηση 4.Μετάβαση από κοντινή με μακρινή εστίαση

Σκοπός: Αυτή η άσκηση έχει στόχο να σας βοηθήσει να έχετε μια ομαλή μετάβαση κατά την εστίαση από κοντινές σε μακρινές αποστάσης.
Τρόπος εκτέλεσης: Κοιτάξτε την οθόνη από την συνηθισμένη σας απόσταση διαβάσματος. Εστιάστε έτσι ώστε να διαβάζετε τις λέξεις με ευκρίνεια. Μετά από μερικά δευτερόλετα το κείμενο θα εξαφανιστεί από την οθόνη – όταν αυτό συμβεί, εστιάστε το βλέμμα σας σε ένα μακρινό αντικείμενο, όπως μια τηλεόραση ή την θέα έξω από το παράθυρο. Βεβαιωθείτε πως κοιτάζετε μέσα από το ανώτερο τμήμα του φακού, προκειμένου να έχετε εστίαση υψηλής ευκρίνειας. Μετά από πέντε δευτερόλεπτα, θα εμφανιστεί ένα νέο κείμενο στην οθόνη. Στρέψτε ξανά το βλέμμα σας σε αυτό. Επαναλάβετε την άσκηση μέχρι να αισθανθείτε πως επιτυγχάνετε μια εύκολη και ομάλη μετάβαση εστίασης.
Αποτέσεσμα: Με την ολοκλήρωση αυτής της άσκησης θα έχετε την δυνατότητα να μεταβένετε στην εστίαση θεμάτων μεταξύ διαφορετικών αποστάσεων. Για να ολοκληρώσετε την εξάσκηση ή να επαναλλάβετε, πιέστε το πλήκτρο ‘Επόμενη’. Όποτε είστε έτοιμοι πιέστε το πλήκτρο εκκίνησης.