Προηγμένη Τεχνολογία

Varilux®

Δραστηριότητα

Στον πυρήνα της Essilor, εφευρέτη και δημιουργό των πολυεστιακών φακών Varilux® , βρίσκεται η καινοτομία, με επίκεντρο την ανάγκη του ανθρώπου για φυσική όραση και καλύτερη ποιότητα ζωής. H Γαλλική εταιρεία στηρίζει έμπρακτα αυτήν την δέσμευση, επενδύοντας διαρκώς σε έρευνα και ανάπτυξη με μοναδικό σκοπό να παρέχει φυσική, διαυγή όραση σε όλους τους ανθρώπους.

H ερευνητική δράση της εταιρείας στοχεύει στη διόρθωση της πρεσβυωπίας με γυαλιά που προσφέρουν όραση υψηλής ευκρίνειας. Για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται εντατικά με πανεπιστημιακά ιδρύματα και την διεθνή επιστημονική κοινότητα, επενδύοντας μέχρι και το 5% των εσόδων της στην ανάπτυξη καινοτομιών για την παραγωγή οφθαλμικών φακών που λειτουργούν σε απόλυτη συμβατότητα με το ανθρώπινο μάτι.

Έρευνα & Ανάπτυξη

Η Essilor έχει στο ανθρώπινο δυναμικό της 500 ερευνητές που δραστηριοποιούνται σε τρία ερευνητικά εργαστήρια, στην Γαλλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Σιγκαπούρη. Από το 2008 μέχρι σήμερα διεξάγεται έρευνα σχετικά με την όραση και την επίδραση που έχει σε αυτή η φυσική γήρανση. Λειτουργίες όπως η κίνηση του ματιού, ο σχηματισμός ειδώλου στον αμφιβληστροειδή χιτώνα,  και η επεξεργασία των οπτικών δεδομένων από τους νευρώνες του εγκεφάλου, μελετώνται και λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό των πολυεστιακών φακών Varilux®.

Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Essilor δραστηριοποιείται σε όλα τα στάδια παραγωγής των φακών της σειράς Varilux®:

Ενσωμάτωση παραμέτρων στον σχεδιασμό των φακών που προκύπτουν από έρευνα στην εργονομία, ανατομία και ψυχοφυσιολογία, για απόκριση στις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε χρήστη πολυεστιακών γυαλιών Varilux®

Δημιουργία προϊόντων και τεχνοτροπιών που αυξάνουν την επίδοση των φακών και προσφέρουν υψηλή διαύγεια, μείωση των αντανακλάσεων  και αντοχή ενάντια σε χάραξη, σκόνη, νερό και θόλωμα εξαιτίας των λιπιδίων που μεταφέρονται με το άγγιγμα

Βελτιστοποίηση των μεθόδων σε όλα τα στάδια που αφορούν την διαδικασία παραγωγής του τελικού προϊόντος

Σταθερή σχέση συνεργασίας με ένα ευρύ δίκτυο που απαρτίζεται από μέλη της επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας του χώρου της οφθαλμικής υγείας

Διαρκής αναζήτηση νέων προοπτικών στον τομέα της οφθαλμικής διόρθωσης για την αξιοποίηση των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων και την εφαρμογή τους στον σχεδιασμό των φακών του μέλλοντος

Live Optics

Μοναδική διαδικασία

H Essilor έχει εξελίξει ένα μοναδικό σύστημα για την διαδικασία σχεδιασμού των πολυεστιακών φακών που συνδυάζει την επιστημονική έρευνα με δοκιμές σε χρήστες. Το σύστημα αυτό ονομάζεται Live Optics και αποτελεί πατενταρισμένη διαδικασία που έχει ως απώτερο στόχο να επιτύχει την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στον φακό και το ανθρώπινο μάτι.  Το σύστημα Live Optics δημιουργήθηκε για να μελετήσει τι κρύβεται πίσω από τη λειτουργία της ανθρώπινης όρασης και να σχεδιάζει πολυεστιακούς φακούς που εναρμονίζονται απόλυτα με αυτή την λειτουργία και χαρίζουν φυσική όραση.

Το σύστημα Live Optics αποτελείται από μια διαδικασία 5 σταδίων και χαρακτηρίζεται από την διαρκή επανεξέταση των δεδομένων που προκύπτουν. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η εγκυρότητα και η βέλτιστη εφαρμογή των τελικών αποτελεσμάτων στον σχεδιασμό προϊόντων. Στην περίπτωση που τα ευρήματα δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες όρασης του χρήστη σε οποιοδήποτε στάδιο της έρευνας, το προϊόν ακυρώνεται και η διαδικασία επαναλαμβάνεται από την αρχή. Το σύστημα Live Optics εγγυάται απόλυτη αξιοπιστία, καθώς η τελική αξιολόγηση γίνεται από τους ίδιους τους χρήστες των φακών Varilux®.

Ανθρώπινη Όραση

Διερεύνηση της σχέσης συνεργασίας ανάμεσα στο ανθρώπινο μάτι και τον εγκέφαλο με δεδομένα προερχόμενα από τον χώρο της οφθαλμικής επιστήμης και της ψυχοφυσιολογίας.

Εικονική πραγματικότητα Varilux

Δοκιμή του σχεδιασμού των φακών Varilux σε πρώτο στάδιο με χρήση εφαρμογών της εικονικής πραγματικότητας.

Computing

Mε τη χρήση της τεχνολογίας μετατρέπονται τα δεδομένα που συλλέχθηκαν στο προηγούμενο στάδιο, σε εξισώσεις που υπαγορεύουν την γεωμετρία του σχεδιασμού στην επιφάνειας των φακών.

Δημιουργία πρωτότυπων

Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται η κατασκευή πρωτότυπων φακών, με χρήση πιστοποιημένων μηχανημάτων και τεχνογνωσία με την σφραγίδα της Essilor. Aργότερα θα χρησιμοποιηθούν και για την βιομηχανική παραγωγή των τελικών προϊόντων. Ο κάθε φακός υπόκειται σε ποιοτικό έλεγχο από μηχανήματα υψηλής ακρίβειας, ειδικά σχεδιασμένα από την Essilor.

Δοκιμή από χρήστες

Γίνεται δοκιμή των φακών από ένα μεγάλο δείγμα ατόμων που έχουν πρεσβυωπία. Αρκετές εβδομάδες μετά συλλέγονται τα δεδομένα και αξιολογείται η απόδοσης των φακών σε αντικειμενικό και υποκειμενικό επίπεδο. Στη συνέχεια τα δεδομένα αναλύονται σε συνεργασία με αξιόλογα πανεπιστημιακά ιδρύματα και γίνεται η σύγκριση τους με τους αρχικούς στόχους που είχαν προκύψει από τις ανάγκες των καταναλωτών.  Η διαδικασία αυτή θεωρείται ολοκληρωμένη τη στιγμή που τα τελικά αποτελέσματα ταυτίζονται με τις αρχικές απαιτήσεις όρασης που είχε θέσει η έρευνα.

τεχνολογία varilux

Καλωσορίσατε στον κόσμο της προηγμένης τεχνολογίας Varilux®